Balony NASA

Wbrew pozorom, głównym powodem istnienia stacji Halley wcale nie jest stworzenie dla mnie okazji do realizacji mojego życiowego marzenia czy zapewnienie mi rozrywki, tylko prowadzenia Bardzo Ważnych Badań Naukowych. 

Jednym z projektów, który obecnie jest realizowany w Halley jest projekt BARREL. BARREL to bardzo fachowy skrót, rozwinięciem którego jest: Balloon Array for Radiation-belt Electron Losses (nawet nie będę próbował tego przetłumaczyć na polski!) i który jest projektem ufundowanym przez NASA, a który jest realizowany właśnie w stacji Halley VI, a także w stacji należącej do RPA – SANAE IV. 

Continue reading