A year with British Antarctic Survey

Hi All,

I realise I’ve pretty much neglected this blog for the last month, almost to the day! And the longer I left it, the more of an issue it became to start posting again. I also realised that July marks a full year since I’ve started working for British Antarctic Survey in Cambridge and I thought it’s a good opportunity to start blogging again. Continue reading

Tryb Zimowy

Ostatnie kilka tygodni było naprawdę niezłą gonitwą związaną z zakończeniem przejęcia stacji i odebraniem obowiązków, zimowym szkoleniem terenowym, ostatnią w tym sezonie wizytą statku, szkoleniem z ratownictwa i poszukiwania i wreszcie moją pierwszą zimową wyprawą (o której napiszę osobny artykuł). 

W związku z tym w tym artykule opiszę w szybkich kilku słowach zilustrowanych kilkoma zdjęciami, co się u mnie ostatnio działo…

Continue reading

Balony NASA

Wbrew pozorom, głównym powodem istnienia stacji Halley wcale nie jest stworzenie dla mnie okazji do realizacji mojego życiowego marzenia czy zapewnienie mi rozrywki, tylko prowadzenia Bardzo Ważnych Badań Naukowych. 

Jednym z projektów, który obecnie jest realizowany w Halley jest projekt BARREL. BARREL to bardzo fachowy skrót, rozwinięciem którego jest: Balloon Array for Radiation-belt Electron Losses (nawet nie będę próbował tego przetłumaczyć na polski!) i który jest projektem ufundowanym przez NASA, a który jest realizowany właśnie w stacji Halley VI, a także w stacji należącej do RPA – SANAE IV. 

Continue reading

NASA Barrel Balloons

While being here and having fun is a realisation of my life long dream, the main reason Halley Station exists is to do some Very Important Science.

One of the projects that’s currently running at Halley is the Barrel project. BARREL is a very fancy acronym for Balloon Array for Radiation-belt Relativistic Electron Losses, which is a project funded by NASA and which is running out of Halley VI and also the South African Antarctic Station SANAE IV.

Continue reading

Zmiany

Wow! Strasznie dużo się ostatnio działo!

13 lutego 2013

Jeszcze w lutym złożyłem aplikację do British Antarctic Survey na stanowisko Data Manager. Wszystko działo się późno w nocy: wypełnianie formularzy, dopieszczenie CV, decyzja o referencjach (do kogo mogę zadzwonić o 3 rano, i poprosić o referencje?).. Pełen nadziei i jednocześnie nie spodziewając się wiele, wcisnąłem przycisk “Wyślij” na stronie… i poszedłem spać. To był już drugi raz, jak aplikowałem do BAS – za pierwszym razem, w 2009, na stanowisko Wintering Communications Manager, niestety się nie udało.

Pełne dwa tygodnie później otrzymałem mail z BAS z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną! Wystąpiłem o dzień urlopu w pracy, zarezerwowałem loty i cierpliwie czekałem na ten dzień: 16 kwietnia. 

Continue reading

Excitement!

Wow! A lot has happened over the last few weeks!

13 February 2013

Back in February I have applied for a position of Data Manager with British Antarctic Survey. It was a long late night filling the application forms, making sure my CV is up to date, deciding on references (who can I ask can they be my reference at 3am)?… Full of hope and not expecting much I clicked “Submit”… and went to bed. This was actually the second time I’ve applied to BAS – the first time, in 2009 for the position of Wintering Communications Manager, was not successful.

Two full weeks later I got an email from BAS with an invitation to the interview! I booked the day off with my current employer, bought the flight tickets and waited patiently until the day — 16 of April.

Continue reading