Balony NASA

Wbrew pozorom, głównym powodem istnienia stacji Halley wcale nie jest stworzenie dla mnie okazji do realizacji mojego życiowego marzenia czy zapewnienie mi rozrywki, tylko prowadzenia Bardzo Ważnych Badań Naukowych. 

Jednym z projektów, który obecnie jest realizowany w Halley jest projekt BARREL. BARREL to bardzo fachowy skrót, rozwinięciem którego jest: Balloon Array for Radiation-belt Electron Losses (nawet nie będę próbował tego przetłumaczyć na polski!) i który jest projektem ufundowanym przez NASA, a który jest realizowany właśnie w stacji Halley VI, a także w stacji należącej do RPA – SANAE IV. 

Continue reading

NASA Barrel Balloons

While being here and having fun is a realisation of my life long dream, the main reason Halley Station exists is to do some Very Important Science.

One of the projects that’s currently running at Halley is the Barrel project. BARREL is a very fancy acronym for Balloon Array for Radiation-belt Relativistic Electron Losses, which is a project funded by NASA and which is running out of Halley VI and also the South African Antarctic Station SANAE IV.

Continue reading