Pierwsza Zimowa Ekspedycja

Tradycją BAS jest organizowanie zimowych wycieczek / ekspedycji dla członków personelu zimowego. Każda osoba ma możliwość uczestnictwa w dwóch takich ekspedycjach — pierwszej na początku sezonu zimowego, zaraz po odpłynięciu statku po raz ostatni, i trwającej pięć dni oraz drugiej, pod koniec sezonu zimowego, która typowo trwa siedem dni. 

Pierwsza z tych ekspedycji przypadła na ostatni tydzień lutego i tak się akurat złożyło, że to ja wziąłem w niej udział, razem z naszym Przewodnikiem Górskim, Al’em (tutaj to stanowisko określa się mianem Asystent Ogólny, albo Asystent Terenowy — strasznie dziwna i nudna nazwa stanowiska, które jednocześnie musi być najbardziej ekscytującym zajęciem ze wszystkich!) oraz z moim kolegą z Zespołu Naukowego, Octavian’em.

Continue reading